Mẫu đơn

Express Entry là một hệ thống lựa chọn nhập cư đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, cung cấp nơi thường trú trong 6 tháng cho những người lao động có trình độ. Hoàn thành bảng câu hỏi sau đây và nhận được 1-2 ngày đánh giá miễn phí về trình độ thường trú của bạn theo Hệ thống Nhập cảnh nhanh.

Nam Nữ
Độc thân Có gia đình Đã ly dị
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Trung học Cao Đẳng Đại học (Thạc Sĩ, Tiến sĩ)

Liên hệ miễn phí với BONDIMMIGRATION

Văn phòng tư vấn du học Canada. Đặc biệt tư vấn định cư tại Canada.

Gọi 908 320 306