about-image

Chương trình đầu tư của Ontario

Chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP) đã thiết kế lại các tùy chọn luồng kinh doanh của họ. Bây giờ họ có hai luồng mở cho doanh nghiệp, Doanh nhân và Doanh nghiệp.

1. Dòng doanh nhân

Luồng Doanh nhân mở cửa cho các công dân nước ngoài muốn thực hiện một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Theo chương trình này, các doanh nhân có cơ hội được đề cử tư cách thường trú nhân sau khi doanh nghiệp của họ được thành lập ở Ontario.

Sau đây là các yêu cầu đủ điều kiện:

1.1. Doanh nghiệp mới:
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh toàn thời gian (với tư cách là chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao) trong vòng 5 năm qua;
 • Giá trị ròng tối thiểu: 800.000 - 1.500.000 đô la, tùy thuộc vào địa điểm và loại hình kinh doanh;
 • Đầu tư tối thiểu: 500.000 - 1.000.000 USD, tùy thuộc vào địa điểm và loại hình kinh doanh. Quyền sở hữu tối thiểu 33,3% cũng được yêu cầu;
 • Tạo ít nhất hai công việc toàn thời gian, vĩnh viễn cho công dân Canada hoặc thường trú nhân; và
 • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu của Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 5 hoặc tương đương bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
 • Hãy tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp.
1.2. Mua một doanh nghiệp hiện có:
 • Tất cả các yêu cầu được liệt kê ở trên trong phần Kinh doanh mới;
 • Doanh nghiệp hiện tại phải được hoạt động liên tục bởi cùng một chủ sở hữu hoặc nhóm chủ sở hữu trong 5 tháng qua trước khi bạn mua doanh nghiệp;
 • Việc mua phải hoàn toàn chuyển quyền sở hữu từ (các) chủ sở hữu trước đó cho bạn, Đối tác kinh doanh của bạn (nếu có) và / hoặc nhà đầu tư bên thứ ba của bạn, nếu có;
 • Doanh nghiệp được đề xuất không được sở hữu / điều hành trước đây bởi các ứng cử viên dòng kinh doanh OINP hiện tại hoặc trước đây;
 • Bạn phải bảo toàn tất cả các công việc toàn thời gian cố định hiện có và tạo thêm hai (2) công việc toàn thời gian cố định bổ sung, được trả ít nhất bằng mức lương trung bình cho các vị trí. Bạn phải duy trì ở mức tối thiểu mức lương hiện tại và điều khoản việc làm của nhân viên hiện có;
 • Kế hoạch kinh doanh được đề xuất phải chứng minh rằng bạn có ý định phát triển doanh nghiệp. Mua và giữ các kế hoạch kinh doanh mà không có ý định phát triển doanh nghiệp không được phép trong Dòng doanh nhân; và
 • Thực hiện một chuyến thăm khám phá đến Ontario trong 12 tháng trước khi nộp đơn.

2. Luồng doanh nghiệp

Luồng công ty OINP hỗ trợ các tập đoàn quốc tế thành lập để mở rộng sang Ontario hoặc mua một doanh nghiệp hiện có. Nhân viên chính của tập đoàn đủ điều kiện để nộp đơn đề cử và sau đó thường trú theo luồng này.

Sau đây là các yêu cầu đủ điều kiện cho luồng này:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập bên ngoài Canada ít nhất 3 năm trước khi áp dụng;
 • Các tập đoàn phải đầu tư tối thiểu 5 triệu đô la vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện có;
 • Nhân viên chủ chốt tìm kiếm đề cử hiện phải được tuyển dụng với tập đoàn và rất cần thiết cho hoạt động kinh doanh tại Ontario. Họ cũng phải đáp ứng cấp độ tối thiểu CLB 5 hoặc tương đương bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
 • Tạo năm vị trí toàn thời gian, thường trực cho công dân Canada hoặc thường trú nhân trên mỗi ứng cử viên;
 • Các ứng cử viên chính sẽ có hai năm để chứng minh một yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu trước khi đề cử thường trú
 • Các tiêu chí khác sẽ được áp dụng

Để biết thêm thông tin về các luồng đề cử kinh doanh tại Ontario, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ ngay với Bond Immigration

Liên hệ miễn phí với BONDIMMIGRATION

Văn phòng tư vấn du học Canada. Đặc biệt tư vấn định cư tại Canada.

Gọi 908 320 306