Thực tập đào tạo có lương tại Mỹ – Internship training USA J-1 Visa

Thực tập đào tạo có lương tại Mỹ – Internship training USA J-1 Visa

Đối tượng chương trình Thực tập đào tạo có lương tại Mỹ J-1 visa Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp không quá 12 tháng Người có bằng cao đẳng/ đại học Người không có bằng cao đẳng/ đại học nhưng có kinh nghiệm làm việc Thuộc các ngành: kinh tế, marketing, quản lý, công nghệ thông tin, du lịch・・・

Đăng bởi Ngọc Phan - 25.11.2019

Au Pair USA J1 Visa – Trông giữ trẻ tại Mỹ

Au Pair USA J1 Visa – Trông giữ trẻ tại Mỹ

Điều kiện tham gia chương trình Trông giữ trẻ tại Mỹ Au Pair USA Tối thiểu tốt nghiệp Trung học phổ thông (cấp 3) Thông thạo tiếng Anh 18 - 26 tuổi Có kinh nghiệm trông giữ trẻ Tinh thần và thể chất khỏe mạnh Đặc điểm - Lợi ích chương trình Trông giữ trẻ tại Mỹ Au Pair USA Là chương trình do Vụ Giáo・・・

Đăng bởi Ngọc Phan - 25.10.2019

Liên hệ miễn phí với BONDIMMIGRATION

Văn phòng tư vấn du học Canada. Đặc biệt tư vấn định cư tại Canada.

Gọi 908 320 306