Chương trình định cư dạng tay nghề – Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP)

Chương trình định cư dạng tay nghề – Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP)

Tổng quan chương trình “Atlantic Immigration Pilot Program” (AIPP) là chương trình vừa được Bộ Di Trú Canada công bố, nhằm tạo điều kiện cho công dân quốc tế , đặc biệt là đối tượng lao động tay nghề có cơ hội định cư. Chương trình định cư Canada AIPP áp dụng cho 4 tỉnh New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova・・・

Đăng bởi Ngọc Phan - 24.09.2019

Liên hệ miễn phí với BONDIMMIGRATION

Văn phòng tư vấn du học Canada. Đặc biệt tư vấn định cư tại Canada.

Gọi 908 320 306